Menü Kapat

Güzel konuşma (diksiyon) yani eskilerin deyimiyle belâgat bir sanattır. Hiç kimse doğuştan güzel konuşma yeteneğiyle ya da daha doğru bir ifadeyle hatip olarak doğmaz. Zamanla hitabet sanatının incelikleri öğrenilerek konuşma yeteneği geliştirilir. Kişinin iş ve özel hayatındaki başarısı hitabet sanatının inceliklerini bilmesine ve böylece insanları etkilemesine bağlıdır.

Mesleki açıdan :

Mesleki açıdan öğretmenler, öğretim üyeleri, satış temsilcileri,
yöneticiler, iş adamları, bilim adamları, siyasi parti veya dernek mensupları vb. daha birçok meslek grubu güzel konuşmak durumundadır.
Sosyal bir varlık olan insan çağdaş ve çevresine duyarlı bir birey olmak
için güzel konuşma becerisine sahip olmalıdır. Konuşmacıların topluluk
karşısında yaptıkları konuşmalarda dikkat etmesi gerekenler bu çalışmada anlatılmıştır.

“İçilse içilmez, geçilse geçilmez, önü engin dibi derin bir deniz. Bir
tuzlu su ki içtikçe susatır, susattıkça içirir. Sonunda kişiyi kendisinden
geçirir. Bir yüce dağ ki yüksekliği çıkmakla aşılmaz, alanında şaşırmak,
beleninde kısılmak kaçınılmaz. Bu denizi geçmeyi becerenler bu dağı aşmayı başaranlar olmuşsa da dağ da deniz de yerinde durmakta, zaman zaman buna tırmanma hevesine kapılanlar bulunmakta. Onun yokuşunda yorulmadıkça onun duldasında solumadıkça bu güzelliği uzaktan seyretmekle, bu güzelliği kulaktan
dinlemekle kim doyar ki?”

Türkçenin Atatürk tarafından kurulmuş ve korunma altına alınmış kurumu olan Türk Dil Kurumu’nun başkanı kıymetli hocamız Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN’in bu düşüncesinden yola çıkıp Türkçe eğitimini bir deniz olarak gördük ve bu derin denize dalma cesaretini gösterdik.

Konuşma eğitimi alanında bugüne kadar pek çok değerli bilim
adamının eseri bulunmaktadır. Çalışma Türkçe eğitimine katkı sağlamak, Türkçenin doğru kullanılmasına rehberlik etmek ve bunu yapabilmek için hangi bilgilere, hangi becerilere sahip olunması gerekiyorsa
onları vermeye yöneliktir.

Konuşma eğitimi ile ilgili bu çalışma hazırlanırken sadece bilgi verilmemeye dikkat edilmiş, seslerin doğru çıkarılması, doğru nefes alınması, konuşma dilinde bulunan genel yanlışların düzeltilmesi üzerinde ayrıntılarıyla durulmuştur. Çünkü konuşma eğitimi sadece konuşmanın ve konuşmacının ne olduğu, konuşmanın türleri ile sınırlandırılabilecek bir alan değildir. Konuşma türlerini seslendirecek olan konuşmacının doğru sesi çıkarması için doğru nefes alabilmesi gerekir. Çalışma diğer bazı çalışmalardan bu yönüyle ayrılmaktadır.

Türkçeyi doğru, güzel konuşmak

Türkçe eğitimi alanında çalışanlara, öğrencilere, Türkçeyi doğru,
güzel konuşmak ve kendisini doğru ifade etmek isteyen bütün Türkçe
sevdalılarına faydalı olması dileğiyle…

Call Now ButtonHemen Teklif Alın