Menü Kapat

İngilizce nasıl çalışılır !

İngilizce Özel Ders : Yabancı dil öğreniminde başarıya ulaşmak konunun bel kemiğini oluşturan öğrenci, öğretmen ve sistem üçgeninden geçmektedir. Bu üçlünün birbiriyle olan uyumu ve sağlıklı işleyişi, bizi yabancı dil eğitiminde mutlak hedef olan kalıcı başarıya kolayca ulaştıracaktır.


Bilindiği üzere yabancı dil öğrenimi ana dil öğreniminden belirli yönlerden farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların belli başlıları arasında ana dilin doğal ortamda, kendiliğinden, fazla bir çaba göstermeksizin, bizzat yaşayarak öğrenilmesi sayılabilirken yabancı dil öğreniminin doğal olmayan, bir okul ya da dershane ortamında, belirli bir uğraş ve çalışma sonucu, bir lider veya konusunda deneyimli bir öğretmen gözetiminde, özel zaman ve maddiyat ayrılarak gerçekleşmesi söz konusudur.


Yabancı dil öğreniminde başarıyı yakalamak için gerekli olan koşulların başında öğrenci gelmektedir. Öğrencinin öncelikle yabancı bir dil öğrenmeye karşı kararlı olması, istekli bir biçimde sürekli öğrenmeye açık olması, sistemli bir şekilde ders çalışması ve nasıl çalışması gerektiğini doğru olarak bilmesi gerekmektedir.


Yabancı dil öğreniminde başarıyı yakalamak için gerekli olan bir diğer koşul öğretmendir. Öğretmenin ilk olarak mesleğini sevmesi, kendisini sürekli olarak yenilemesi, öğretim tekniklerini iyi bilmesi ve bunları öğrencilerine uygulayabilmesi, öğrencilerini yabancı bir dili niçin öğrendikleri konusunda güdülemesi ve onlara daima sevgiyle yaklaşarak yabancı dili sevdirmesi gerekmektedir.

Yabancı dil öğreniminde başarıyı yakalamak için gerekli olan son koşul ise sistemdir.

Şu anda ülkemizde ilköğretimden başlamak üzere üniversite tahsiline kadar geçen süreç içerisinde yabancı dil eğitimi verilmeye çalışılmaktadır. Verilmeye çalışılan bu eğitim okulun çeşidi, haftalık toplam ders saati, müfredat programı, okutulan ders kitapları ve uygulanan yöntem ve teknikler bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan birisi de zorunlu olan sekiz yıllık temel eğitim sonrası eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin seçmiş oldukları lise ve dengi okullarda ortaya çıkmaktadır.

Öğrencilerin karşılaştıkları bütün sorunlarla tek tek ilgilenebilecek süreç içerisinde dil eğitimini en iyi seviyeye taşıyabilecek bir koça ihtiyaçları olduğu kesindir.

Gerektiğinde takviye, özel ders almaktan korkmayın. Unutmayın ! Fiziklopedi alanında en donanımlı Türk ve Yabancı İngilizce Öğretmenleri İngilizce Özel Ders ile her zaman yanınızda.

Call Now ButtonHemen Teklif Alın