Menü Kapat

Ankara’da Öğrenci Koçluğu ve Özel Ders Merkezi

Eğitim Koçu

Özel ders ve Koçluk, insanları çocuk gibi kontrol etme işi değil, karşılıklı güven ve gizliliğe dayanan üretken çalışma ilişkileri kurma sürecidir. Ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi yürüyen bir gelişme modeli, kişinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını güçleştirir. Koçluk sistemi ise karşılıklı güven, sırlar ve teknikler üzerine kurulmuş başarıyı her durumda arttırmayı hedefleyen bir sistemdir.

Coaching kelimesi ne anlama gelir ?

“Coaching” kelimesi, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılan bir ulaşım aracına verilen isim olarak ilk kez 1520’li yıllarda kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Bugün “koçluk” kelimesinin iş yaşamındaki kullanım alanına baktığımızda, kelimenin bu orijinal anlamını halen koruduğunu görüyoruz. Koçluk; değerli bir kişinin, bulunduğu noktadan başka bir noktaya ulaşmasını sağlayacak bir araç, bir hizmettir. Sözcüğün bu yalın anlamı bize koçluğun kimin için olduğunu da anlatıyor. Değerli kişi; yani içinde henüz kullanılmamış bir potansiyeli olan, bu potansiyeli kullanılması sağlandığında yeni bir değer yaratabilecek olan kişi. En önemlisi ise, başka bir yerde olma ihtiyacı veya arzusu içinde olan kişi olarak tanımlanmaktadır.

Çocuğunuz Gerçek Potansiyelini Kullanıyor mu ?

Çocuğunuzun gerçek potansiyelini kullanmadığını düşünüyor, eğitim sistemi içinde kaybolduğunu hissediyorsanız, çocuğunuza ulaşmakta zorluk yaşadığınızı düşünüyor, Ona özel ders aldırmayı düşünüyor ve daha fazla ne yaparım, onu nasıl desteklerim, ona nasıl yeni yaşam becerileri kazandırabilirim diye sorguluyorsanız, çocuğunuz için Öğrenci – Eğitim Koçluğu hizmetinden yararlanabilirsiniz.


Koçluk Sisteminin Amacı :

Öğrenci Koçu

Öğrenci koçu, öğrencinin başarısı için hedeflere ulaşması adına onu destekler, bunun için onun öğrenme motivasyonunu yükselterek, öğrencinin akademik anlamda uğraşlarının sonuca ulaşması için öğrenciye ve
içsel donanımlarına odaklanarak öğrenci ve ailesi ile beraber öğrencinin motivasyonunu artırıcı destek çalışmaları ortaya koyar.

Destekleyici koçlukta temel özellikler şunlardır; danışanın sorduğu sorularına yanıtlarını bulabilmeleri için güçlü sorular sormak, sorunlarını kendisinin
çözebileceğine dair cesaret vermek ve özgüven oluşturarak motivasyon sağlamak, kendi öğrenmesinde ve çeşitli konularda sorumluluk almasını sağlamaktır. Burada hedef, bireyin genel amacını tespit etmek ve bu doğrultuda yine bireyin imkânlarının ve potansiyelinin geliştirilmesini sağlamaktır.

Koçluk ve Danışmanlık arasındaki farklar

Koçluk ve Danışmanlık birbirine karıştırılan iki durumdur. Aradaki farkı şöyle özetleyebiliriz; Koçluk ; Gelecek ve Fırsatlar üzerinde çözüm arar ve bulur. Danışmanlık ise ; Geçmiş ve Problemler üzerinde çözüm arar ve bulur.

Her Öğrenci Farklı öğrenme tarzına sahiptir

Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik veya fizik zekası çok iyi olacak diye bir kural yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sözel-dilsel zekası, kiminin müziksel-ritmik zekası ya da bedensel-kinesitetik zekası gelişmiş olabilir. Ösym bir çok zeka türlerini içeren sorularla öğrencileri sınamaktadır. Fakat ortak yanlarımız çok fazladır, öncelikle ortak yanlarımız üzerinden oluşacak öğrenmelerin tamamını sağladıktan sonra bireysel farklılıklara yönelik yöntemlere başvurulmaktadır.


Eğitim & Öğrenci Koçu Kimdir ? Neler Yapar ?

Aile ve Yaşam Koçu

Öğrenci koçu, öğrencileri sorumlu hale getirebilmek, bilinçlerine dokunabilmek ve geliştirebilmek, hayalleri ve hedeflerine doğru ilerleyebilmeleri için yol gösteren kişilerdir.

Koç öğrenciye hiçbir şey vaat etmez, onun adına bir şeyler yapmaz, Eğer koçlukta bir mucize varsa, o da, öğrencinin kendisi hakkında öğrendikleri, fark ettikleri, şimdi ve gelecekte bu öğrendiklerini kendi hayatı ve seçimleri için kullanmasıdır.

Peki Biz Ne yapıyoruz ?

Fiziklopedi ekibi olarak biz, öğrencinin akademik ve sosyal hayatını bir bütün olarak ele alıyor, öğrencinin kendine uygun öğrenme yöntemini bularak, güçlü yanlarını tespit etmesine, potansiyelini ortaya çıkarmasına ve kullanmasına yardımcı oluyoruz.

2 yıl boyunca koçluğunu yürüttüğüm, hiç bir dershane veya kursa gitmeyen, Ankara Fen Lisesi öğrencilerimden, Türkiye 1077.si çok kıymetli Begüm Özer‘in söylediği ve benim çok hoşuma giden bir cümleyi buraya sabitleyelim. ”Messi bile olsanız bir teknik direktöre ihtiyaç vardır. Tecrübe ve aklın sentezi hocama bu süreç için teşekkür ederim.”


Covid-19 (Pandemi) süreci Eğitim Sistemi : Online Öğrenci Koçu ve Online Özel Ders

Online Ders ve Eğitim Koçluğu

Önemli Uyarı: Covid-19 nedeniyle oluşan pandemi sürecinde isteyenler için online isteyenler için uygun şartlar sağlanarak yüz yüze eğitimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca Ankara dışı şehirlerden gelen yoğun online eğitim (öğrenci) koçluğu ve Özel ders talepleri için teşekkürlerimizi belirterek hız kesmeden eğitimlere devam ettiğimizi bildirmek isteriz.

Call Now ButtonHemen Teklif Alın